За нас

ПРОИнженеринг Груп е специализирана в областта на външната реклама! Занимаваме се с проектиране и узаконяване на външни рекламни съоръжения от въвеждането на нормативна база, регламентираща тази дейност в България.

 

Знаете, че, за да развивате вашата дейност, е необходимо да укажете местоположенията на вашите офиси и търговски обекти! Искате вашето лого и името на фирмата ви да краси сградата, в която оперирате? Или просто да използвате външната реклама като инструмент за пазарно позициониране и покрепа на търговската ви дейност!

 

Попаднали сте на точното място? При това можете да направите нещата по правилния и лесен начин, а именно:

 

1. Първо да разберете какви са законовите и пазарните възможности.

 

2. Второ да ви бъде изработена визия, в съответствие със законовата рамка.

 

3. Трето да изработим за Вас пълната необходима техническа документация.

 

4. Четвърто да придвижим и завършим успешно процедурата по получаването на Вашето разрешение за монтаж.

 

5. Пето - да ви свържем с най-доказаната фирма в сферата на изграждането на външна реклама, която ще изработи, монтира и поддържа Вашият рекламно-информационен елемент.

 

Рекламата е инструмент за пазарно развитие, необходимост, магия, НО... приложението й е регулирано със съответни законови и нормативни документи

 

Външната реклама е неразделна част от вашата пазарна визия, която информира, указва, предлага, НО... и могла да бъде много опасна за хората в периметъра й, ако конструкцията й не е проектирана, изпълнена и поддържана съобразно изискванията.

 

Собственикът на всеки фирмен, информационен и рекламен елемент НОСИ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ за евентуални материални и нематериални щети, причинени от неговата реклама.

 

Всеки фирмен, информационен и рекламен елемент трябва да бъде узаконен. ВАШИТЕ ТАКИВА ЛИ СА?

 

ПроИнженериг Груп ООД има сериозен опит и водещи пазарни позиции в областта на проектирането на пълната възможна гама външни рекламни съоръжения!