Проекти / Адрес Недвижими Имоти, пл. „Света Неделя”, София

 

С нашия стратегически партньор – Адрес Недвижими Имоти, заедно реализирахме всички дейности, свързани с намиране на видима и узаконима позиция за рекламно-информационния елемент на утвърдената компания върху тази сграда в центъра на столицата. Заедно с Неон.БГ разработихме визия, съответстваща на корпоративните стандарти на Адрес и на законовите изисквания, и изработихме целия необходим пакет от инженерно-техническа документация. Бяхме заедно с Адрес до получаването на разрешението за монтаж.