Проекти / Енергоремонт Холдинг АД, бул. „Цариградско шосе”, София

 

Проектът бе реализиран в началото на 2015 г. Първоначално рекламният надпис бе с дължина 12 метра. Впоследствие, инвеститорът реши да използва по-голяма площ от покривното пространство, за да осигури още по-висока видимост на рекламния елемент откъм бул. „Цариградско шосе” и предприехме действия по препроектирането му за дължина от 43 метра. Надписът е изпълнен и монтиран със светодиоди от фирма Неон.БГ.