Проекти / Бизнес сграда „Метро Сити”, ж.к. „Младост”

Тук изпълнените от ПРОИнженеринг Груп проекта са два. Първият от тях включваше разработване на визуална концепция на логото им, с оглед избор на оптималното за монтаж място върху фасадата откъм бул. „Александър Малинов”. Ние изработихме техническата документация на фирмения надпис и придвижихме документацията до получаването на разрешението за монтаж.

 

 

Вторият проект включваше изпълнението на специфичната задача – да разработим визия върху фасадата, която да позволи на Бизнес центъра да предлага възможности фирмите, които оперират в него, да монтират логата си върху фасадата. При това, при осигуряване на равнопоставеност на тези лога, както и с оглед изпълнение на нормативните изисквания. Също така, изработихме техническата документация и доведохме процедурата до получаване на разрешението за монтаж.